Henco  generalni zastupnik

Cijevi

Cijevi

Naša višeslojna cijev bez sumnje se nalazi u samoj srži našeg širokog asortimana. Henco višeslojna cijev izrađena je za najzahtjevnije i najraznovrsnije primjene na načelu „samo je najbolja kvaliteta dovoljno dobra”. Rezultat je najbolja, najpouzdanija multifunkcionalna cijev na međunarodnom tržištu. Naš široki raspon obuhvaća i predizolirane cijevi, zaštitna crijeva i cijevi za plin.

Henco višeslojna cijev kombinira sve prednosti sintetičkih materijala i metalnih cijevi. Ovo su njezine ključne značajke:

  • Sučeljno zavaren aluminij
  • 100 % nepropusna za kisik
  • Nizak koeficijent linearnog rastezanja, poput metalne cijevi
  • Otpornost na koroziju te kemijske i elektrokemijske utjecaje
  • Zvučna izolacija, poput plastične cijevi
  • PE-Xc unutarnja i vanjska cijev unakrsno spojene elektronskim snopom
  • Visoka otpornost na pritisak i temperaturu
  • Glatka površina – mali gubitak pritiska
  • Laka poput plastične cijevi
  • Fleksibilna, lako savitljiva čak i pri niskim temperaturama, zadržava oblik nakon svijanja

Kompozitna cijev

1. sloj

PE-Xc unutarnja cijev: izrađena od visokokvalitetnog HDPE, unakrsno spojena elektronskim snopom, ispunjava najstrože standarde te je visoko otporna na agresivne tvari.

2. sloj

Visokokvalitetni vezni sloj za homogenu vezu između aluminijske cijevi i PE-Xc unutarnje cijevi.

3. sloj

Aluminijska cijev (AL), sučeljno zavarena, pregledana na svakih 0,1 mm.

4. sloj

Visokokvalitetni vezni sloj za homogenu vezu između aluminijske cijevi i PE-Xc vanjske cijevi.

5. sloj

PE-Xc vanjska cijev: izrađena od visokokvalitetnog HDPE, unakrsno spojena elektronskim snopom, ispunjava najstrože standarde te je visoko otporna na agresivne tvari.

Henco višeslojna cijev

HENCO proizvodi višeslojne cijevi koje imaju i unutarnju i vanjsku cijev izrađene od PE-Xc polietilena unakrsno spojenog elektronskim snopom.

Henco predizolirana cijev

PE-Xc/Al/PE-Xc cijevi imaju okrugli ili ekscentrični materijal za toplinsku izolaciju. Taj je materijal izrađen od ekstrudirane polietilenske pjene zatvorenih ćelija.

Henco zaštitno crijevo

HENCO STANDARD i RIXc višeslojne cijevi te 5L PE-Xc sintetičke cijevi također imaju rebrasto zaštitno crijevo. Zaštitna crijeva izrađena su od polietilena. To nudi dodatnu zaštitu cijevima koje prenose vodu i plin tijekom građevinskih radova.

Henco Combi®

HENCO COMBI® sastoji se od dvije PE-Xc/AL/PE-Xc cijevi s dvostrukim polietilenskim zaštitnim crijevima. Dvostruko zaštitno crijevo izrađeno je od dva crijeva koja su spojena na različitim dijelovima. To znači da između dvaju crijeva možete postaviti kolarske čavle. Budući da cijevi nisu spojene cijelom dužinom lako ih je razdvojiti.

Henco cijev za plin

HENCO STANDARD PE-Xc/Al/PE-Xc višeslojna cijev i PE zaštitno crijevo možete rabiti i za plin, ali samo ako upotrijebite žute cijevi i žuta crijeva.

Henco sintetička cijev

HENCO 5L PE-Xc sintetička cijev sastoji se od pet slojeva. Ima unutarnji i vanjski sloj od polietilena unakrsno spojenog elektronskim snopom i barijeru za kisik od EVOH polimera, što dozvoljava upotrebu ove cijevi i za grijanje. Ta su tri sloja međusobno spojena dvama visokokvalitetnim, homogenim veznim slojevima.