Henco  generalni zastupnik

Black System

Climasystem

STROPNO – ZIDNO GRIJANJE I HLAĐENJE

Grijanje i hlađenje sa aquatherm – clima sistemom

Zadovoljstvo i produktivnost ljudi u velikoj mjeri ovise od klimatskih prilika u okruženju. Efikasnost rada opada sa porastom temperature, a troškovi hlađenja rastu, za svaki sniženi stupanj temperature. Neugodna temperatura okoline, dodatna buka ili propuh umanjuju radni potencijal.

Uredi, poslovni prostori , trgovine, stambeni prostori itd. opremaju se radi toga sa cijevnim registrima za zidno i stropno grijanje i hlađenje.

Uz pomoć domišljatog aquathermovog sistema za površinsko grijanje i hlađenje postiže se ugodna klima bez puhanja. Sa ovom tehnikom, ovisno od temperature vode može se grijati ili hladiti.

Sistem je kompletiran regulacionom tehnikom u rasponu od pojedinačne regulacije po prostorijama do potpuno automatiziranog prelaska iz režima grijanja na režim hlađenja.

Zahvaljujući maloj visini aquatherm-clima sistem je moguće ugraditi u klasičnu mokru žbuku ili pod suhe elemente. Ugradbena visina uključujući letvicu za prihvat i priključke iznosi svega 24,5 mm. Cijevni registri opremljeni su sa razdjelnicima pravokutnog presjeka smještenim nasuprotno.

To omogućuje povezivanje bez problema npr. prema Tichelmannovom principu. Pri tome je, prema snazi potrebna količina vode podijeljena na pojedinačne cijevi ( 10 mm/ 25 m cijevi po m2).

Brzina strujanja i pad tlaka time su svedeni na minimum. Brzina strujanja kod površina od ca. 10 m2 nalazi se ispod 0,3 m/s.

Aquatherm-clima sistemi mogu se kod spuštenih stropova postaviti na metalne kasete, gipskartonske ploče ili vlaknaste gips ploče. Ugradnja u zidnu ili stropnu žbuku kao i u zidove od gipskartonskih ploča izvodi se bez problema. Mala težina od 2,5 kg/m2 (uključujući i vodeno punjenje) ne utiče na konstruktivnu izvedbu elemenata stropa. Nakon postavljanja, stropni elementi se prekrivaju sa 30 mm staklene vune. Zavisno od izvedbe, cijevni registri se povezuju međusobno i sa grijaćim i rashladnim krugom, pomoću zavarivih ili utičnih spojnica.

Prednosti

– Bez puhanja
– Bez buke
– Bez dizanja prašine
– Jednostavna regulaciona tehnika
– Prirodna termoakumulaciona sposobnost zgrade ostaje sačuvana – Pogodno za naknadnu ugradnju
– Brza montaža
– Ravnomjeran raspored temperature
– Sigurno spajanje fuzijom ili utičnim spojnicama kod spuštenih
stropova
– Difuzno nepropusna izvedba
– Mala ugradbena visina
– Veća sloboda arhitektonskog oblikovanja
– Mala potrošnja energije

Način djelovanja aquatherm-clima sistema, instaliranog kao grijaći ili hladeći strop, temelji se na tome, da je temperatura površine podešena nekoliko stupnjeva iznad ili ispod temperature prostorije. Izmjenom toplinskog zračenja sa stropom mijenjaju se temperature površina koje omeđuju prostoriju. Udio zračenja stropa iznosi 60% ukupne snage. Snaga je određena razlikom temperature prostorije i srednje temperature površine: veća razlika – veća snaga.

Potrebna higijenska izmjena zraka u najvećem broju slučajeva može se riješiti otvaranjem prozora.

Aquatherm–clima sistem može se kombinirati sa neaktivnim površinama stropa, čija je veličina usklađena sa veličinom cijevnih registara. Ovo je posebno interesantno, jer u brojnim slučajevima nije potrebno registre ugraditi u čitavu površinu stropa. Aktivne i neaktivne površine mogu se tako međusobno kombinirati bez vidljivih razlika. Time je omogućena i naknadna dogradnja sistema.

Preuzmite tehničke informacije
Fusiotherm sustava cijevi